So sánh sản phẩm

Phòng họp

Phòng họp

Khối Văn phòng cho thuê CSC đáp ứng các nhu cầu phòng họp đa dạng với 4 mức phòng họp khác nhau: Phòng Rose, Phòng Lotus, Phòng Orchid và Phòng Lavender tuỳ theo số lượng người tham dự họp từ 3 - 18 người. 

Phòng họp được trang bị với các tiện nghi hiện đại, hỗ trợ họp nhóm, hội nghị và có thể thiết lập hội nghị video nếu được yêu cầu.

Phòng Rose 
4 người
10 USD/giờ
Phù hợp gặp khách hàng cá nhân

Phòng Lotus 
8 người
15 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

Phòng Orchid
12 người
20 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

Phòng Lavender
18 người
25 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

Chat Facebook