Phòng họp

CSC Business Center có nhiều phòng họp được trang bị tiện nghi hiện đại đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng như họp nhóm, hội nghị, hội thảo và có thể thiết lập hội nghị video nếu được yêu cầu.

Phòng Rose 
4 người
10 USD/giờ
Phù hợp gặp khách hàng cá nhân

Phòng Lotus 
8 người
15 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

Phòng Orchid
12 người
20 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

Phòng Lavender
18 người
25 USD/giờ
Phù hợp họp nhóm, thuyết trình, gặp gỡ khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ