Đăng ký nhận thông tin

 
 
CSC Business Center có nhiều phòng họp được trang bị tiện nghi hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng như họp nhóm, hội nghị, hội thảo. 
 
Phòng Rose 
  • Sức chứa: 3-5 người
  • 10 USD/giờ

 
Phòng Lotus 
  • Sức chứa: 6-8 người
  • 15 USD/giờ

Phòng Orchid
  • Sức chứa: 8-10 người
  • 20 USD/giờ

Phòng Lavender
  • Sức chứa: 12-15 người
  • 25 USD/giờ